Open Mon - Fri 08:00-18:00
Email Sales@mediaminhchau.com Call Now! 0931 575 618

LIên Hệ

Vui lòng gửi Thông tin để chúng tôi liên hệ lại.

Gửi Liên Hệ

Dịch Vụ Marketing toàn diện cung cấp từ Minh Châu nhằm Hỗ trợ Khách hàng mở rộng kênh truyền thông sản phẩm một cách hiệu quả. Tiếp cận nhanh chóng Khách hàng tiềm năng. Tư vấn cho khách hàng mô hình kinh doanh giải pháp mang tính khoa học và bền vững, đảm bảo tính phát triển.

Địa Chỉ

Số 40 Cao Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng
Số 40-42/333 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

  • sales@mediaminhchau.com
  • 0931.575.618

Văn Phòng

Hotline: 0931575618
SMS: 0931575618 Message facebook Zalo: 0931575618